SETTORE ARTI MARZIALI E DISCIPLINE ORIENTALI

AIKIDO - BRASILIAN JIU JITSU - BUJUTSU - KICK BOXING - MDD Metodo Difesa Dinamico - MUAY THAY -  NINJUTSU - TAIJUTSU - YOGA

CINTURE NERE

ALLENATORI

 

 

ISTRUTTORI

MAESTRI

YOGA